Stop sending air.

Skrym är en headless-lösning för logistikoptimering med inbyggt stöd för utsläppsmätning.

Boka en demo
Läs mer

Vad är Skrym?

Verktygslådan för Logistik

Skrym har utvecklat en uppsättning verktyg som hjälper dig att ta tillbaka kontrollen över din logistik. All funktionalitet finns tillgänglig som självständiga API:er, så att du enbart betalar för vad du behöver.

Utforska verktyg

  • Optimering

  • Utsläpp

  • Frakt

  • Data

Dots

Genom att samarbeta med Skrym tar vi ett viktigt steg när vi använder ny teknologi för att systematiskt minska mängden luft i våra flöden.

Mathias Krümmel photo
Mathias Krümmel
CEO, PostNord TPL

Skryms partnernätverk

Samarbeten

Skrym samarbetar med marknadsledare som delar vår vision om att göra logistik mer resurseffektiv.

Ongoing

En integration mellan Skrym och Ongoing kräver ingen teknisk erfarenhet - och tar ungefär en kvar att sätta upp (rekordet är strax under 4 minuter).

Nöjd AB

Med hjälp av våra optimeringsalgoritmer samarbetar vi tillsammans med Christer Nöjd för att hjälpa kunder att hitta rätt paketstorlekar.

Varför finns Skrym?

Bara för att resten av branschen har behållit både utseende och funktionalitet från 90-talet så betyder inte det att du måste göra samma. Våra verktyg är byggda med användaren i fokus.

Flexibilitet

Användare ska bara behöva betala för det man faktiskt använder.

Bra verktyg hjälper dig att kunna skala från garage till multilager utan stora investeringar.

Bra verktyg stör inte din operationella process.

Användbarhet

Bra verktyg är enkla och intuitiva.

Bra verktyg hjälper fler i din organisation att förstå logistik.

Effekt

Bra verktyg är byggda för påverkan, inte för vinst.

Bra verktyg hjälper dig att upptäcka och förhindra problem innan de uppstår.

Boka en demo

Låt oss gå igenom hur du kan ta din logistik till nästa nivå.

NAME
EMAIL
PHONE

Footer

Get in touch

  • Kontakt
  • Investors
  • Nyhetsbrev

Language

Privacy PolicyLinkedInLinkedInInstagramStop Sending Air

© 2023 📦 Skrym AB